Wood Step trappehåndværk

Vi ønsker at vores medarbejdere trives hver dag.

Kunden

Wood Step er beliggende i Havndal ved Randers, og er en familieejet trappevirksomhed gennem 30 år.

Udfordringen

Wood Step er vækstet gennem årerne, og der er idag afdelinger i Havndal, Fyn og på Sjælland. Medarbejderne er spredt på adresserne og distanceledelse er en kunst i en travl hverdag.

Idet medarbejdernes trivsel er vigtig, forespurgte ledelsen på et trivselsforløb, både for at finde ud af hvordan den enkelte medarbejder havde det og forebygge eventuel mistrivsel.

Løsningen

Vi startede vores samarbejde med at lave en trivselsmåling. Her brugte vi www.gais.dk. Det gav os et tydeligt billede af, hvor motiveret medarbejderne var for at gå på arbejde, og hvilke udfordringer medarbejderne oplevede i hverdagen. Eksempelvis balancen mellem arbejdsliv og privatliv samt medbestemmelse ift. opgaveløsning.

Vi valget endvidere at arbejde med personprofiler. Alle medarbejdere og ledere fik udarbejdet en profil, hvor resultaterne gav en værdifuld viden ift. hvordan den enkelte medarbejder kommunikere, samarbejder, håndtere konflikter, foretrukne arbejdsformer mm. Arbejdet med profilerne blev et vigtigt kommunikativt redskaber efterfølgende, da medarbejderne fik en indsigt i hinandens præferencer og hvordan de bedre kunne samarbejde og kommunikere både i afdelingerne og på distancen.

Data fra trivselsmålingen og personprofilerne var værdifuldt for ledelsen, ift. hvilke indsatser de fremover skulle igangsætte for at styrke trivslen.