Brug data til at træffe bedre beslutninger og igangsæt aktiviteter, der skaber værdi

Vil I vide, hvordan det står til med jeres mødekultur, hvor tilfredse medarbejderne er med kommunikationen i afdelingen, samarbejdet, motivationen, trivsel, opgaveløsningen, stressniveau osv?

Vi går ofte ud fra, at hvis medarbejderne ikke siger noget, så går det godt. Når vi så finder ud af hvordan det egentlig går, er det nogle gange for sent. Sygefraværet stiger, der er konflikter i teamet, eller performance er lav og kunderne er utilfredse.

Løsningen på de udfordringer kan findes i data. Med specifikke og målrettede radarer kan vi få viden og indsigt i jeres reelle udfordringer, som er altafgørende for, om I lykkedes med de mål og strategier, I arbejder med.

Eksempelvis:

Medarbejderudviklingsradaren er bygget op omkring kategorierne Trivsel, Kommunikation, Samarbejde, Motivation, Stress. Her får I bl.a. indblik i:

Udbytte:

 1. Radaren forsyner jer med indsigt i hvor medarbejderne f.eks. score lavt, samt hvilke potentialer der er til stede.
 2. Radaren giver jer viden om, hvor der skal sættes ind med initiativer.
 3. Effekten af gentagende arbejde med radarerne vil medvirke til at jeres medarbejdere bliver mere effektive, sygefraværet vil falde mm.

InsightsRadar

Systemet jeg anvender er InsightsRadar som er udviklet i Danmark og kan med sin unikke platform levere data og indsigter. Dataene som genereres via de skræddersyede radarer, ligger på en europæisk server Azure (Microsoft).

Sådan arbejder jeg med skræddersyede radar

 1. Vi definér hvilken radar, der skal sendes ud til medarbejderne/ledelsen.
 2. Hvis I ønsker at udvikle jeres egne radarer med specifikke temaer og
  spørgsmål, udvikler vi radarer specifikt til jer.
 3. Medarbejderne informeres, ift. at de vil modtage en radar, formålet med det kommende forløb, og radaren udsendes herefter.
 4. Møde med ledelsen hvor resultaterne af radaren gennemgås og dialog om det videre forløb både ift. de enkelte medarbejdere og samlet for arbejdspladsen.
 5. Møde med medarbejdere og ledelsen, hvor medarbejderne ser det samlede resultat af radaren, og hvilke initiativer der igangsættes.
 6. I intervaller, efter aftale med ledelsen udsendes den pågældende radar igen til medarbejderne.
 7. Møde med ledelsen hvor radarerne gennemgås, og der ses på de GAP, der er og udviklingen heraf. Der aftales videre forløb og afslutning.
 8. Møde med medarbejderne hvor radarerne gennemgås, og der ses på de GAP, der er og udviklingen heraf mm.

Vil du prøve en måling?

Har du lyst til at se hvordan en måling kan se ud, så send mig en besked mærket “Indsigtradar”, og jeg sender dig en adgang til en trivselsmåling. Det er helt uforpligtende.