Leder- og medarbejdersparring

Ledersparring

Ledersparring er for alle ledere. Både dig som har mange års erfaring og dig som er ny leder. Behovet for ledersparring kan være hjælp til at lede dig selv, lede dine medarbejdere eller lede organisatorisk.

I et ledersparringsforløb får du en professionel og uvildig sparringspartner, som du kan spille bold op af.

Du får:

Jeg har bl.a. hjulpet andre leder med:

Hvordan kan et ledersparringsforløb se ud:

 • Møde hvor vi afstemmer forventninger. Kan foregå online.
 • Et værdifuldt værktøj som fundament for forløbet, er at anvende
  en personprofil. Læs mere om personprofiler her..
 • Tilbagemelding på personprofil (1½ time) Udebliver hvis der
  ikke vælges personprofil.
 • Ledersparring af 1-2 times varighed. Kan foregå fysisk eller
  online.
 • Der aftales fra gang til gang, hvornår næste sparring skal
  foregå samt indhold.
 • Ledersparring afsluttes, når der ikke er brug for mere hjælp.

Vi har haft et stort udbytte af at få udarbejdet ledelsesprofiler og få sparring med Mette. Gennem dette har vi fået indsigt i og bevidsthed om, hvor vores individuelle styrker og svagheder er, og hvordan vi komplimenterer hinanden i ledelsesteamet. Sparringssessionerne har været øer i en travl hverdag, hvor Mette har hjulpet os med at komme i helikopterperspektiv og få sat mål og retning.

Medarbejdersparring

Har du en eller flere medarbejdere som vil have gavn af en medarbejdersparring/samtale?

Det kan være at behovet er blevet synligt, efter vi har arbejdet med en trivselsanalyse, personprofil eller Play your talent hos jer. Der kan også være samarbejdsvanskeligheder eller mistrivsel, som medarbejderen og I kan være kørt fast i.

For den enkelte medarbejder kan en samtale med en anden person, end ens leder, også være nyttigt. Der kan snakkes om dilemmaer/udfordringer på en anden måde, og nye vinkler kan skabe værdifulde løsninger.

Hvordan kan et medarbejdersparringsforløb se ud:

 • Efter aftale og accept med medarbejderen laves en forventningsafstemning.
 • Medarbejderen modtager sparring. Jeg har tavshedspligt.
 • Efter behov og aftale med medarbejderen briefes den pågældende
  leder ift. status.
 • Når medarbejderen ikke ønsker at have flere samtaler, afsluttes
  forløbet i samråd med den pågældende leder.

Modeller til leder- og medarbejdersparring:

Det kan være svært at se sig selv udefra, og vurdere hvor man skal lægge sit fokus. Mette hjælper mig med at forstå min egen adfærd, mine potentialer og med at holde fokus på det vigtige. Sparring med Mette hjælper mig med at blive bedre.

Sammen med Mette har jeg formået at styrke mine personlige og sociale kompetencer. Som en introvert og i nogen grad konfliktsky har jeg primært tyet til egen erfaring og intuition, når det kom til at afkode mine kolleger, ledere, kunder og personlige relationer. Det har jeg gennem sparring med Mette fået bedre styr på og er nu i langt højere grad i stand til at imødekomme dialogen og favne de udfordringer jeg møder i min dagligdag. Jeg har i særdeleshed i forbindelse med et jobskifte mærket forskellen på at søge og hige efter den kendte og trygge og turde tage skridtet ud i det fremmede og uvisse.