Med Play Your Talent sætter jeg fokus på arbejdsglæde, motivation og god energi på arbejdspladsen. Play Your Talent er et ledelses- og udviklingsværktøj, der sætter ledere og medarbejderes talenter i spil og derved øges produktiviteten og motivationen.

Udbytte og værdi ved Play Your talent:

Merværdi ved brug af Play Your Talent:

Der er mere værdi at hente i Play Your Talent systemet. Vil du/I f.eks. arbejde med talentudvikling, dokumenteret eksekvering, salg, KPI’er, strategi, lederudvikling, onboarding samt opfølgning på møder og mål, kan det let gøres med programmet Play Your Goals.

Play Your Talent er et innovativt softwaresystem der nemt og effektivt arbejder med talentudvikling. Systemet fungerer som en app, og igennem platformen kan du afdække egne eller medarbejdernes talenter, få indsigt i hvilke talenter der giver eller dræner den enkelte for energi, samt hvilke talenter der er til stede i virksomheden.

Sådan arbejder jeg med Play Your Talent

  1. Play Your Talent kan evt. bruges, efter der er lavet en GAIS trivselsmåling. Læs mere om GAIS her..
  2. Workshop med medarbejdere og ledelse, enten en halv eller en hel dag, hvor Play Your Talent bliver omdrejningspunktet for processer og dialoger. Selve testen tager 12 min at lave.
  3. Ledersparring ift. resultaterne fra workshop og videre arbejde med Play Your Talent Goals.
  4. Procesforløb med medarbejderne ift. videre arbejde med talenterne, motivation og arbejdsglæde mm.
  5. Evaluering af forløbet. Hvis der er udarbejdet en GAIS trivselsmåling i begyndelsen af forløbet, kan der laves endnu en for at måle på effekten af forløbet.

Certificeret trainer

Jeg er certificeret Play Your Talent trainer og har erfaring med værktøjet samt anvendelse og implementering på arbejdspladser i hele Danmark.