Person- og samarbejdsprofil

PeopleTools Big6 (PTB6)

PTB6 giver dig et nuanceret billede af dine personlighedstræk, adfærd i samarbejdsrelationer, ledelse, håndtering af konflikter, kommunikationsstil, motivation, fortrukne arbejdsgange, samt hvilke skyggesider dine personlighedstræk har.

Du modtager en udvidet rapport med unikke tekstbeskrivelser, en oversigt med 32 talenter inddelt efter styrker og dem der dræner dig for energi, samt en oversigt over hvilke uformellem roller, du kan indtage i et teamsamarbejde.

Udbytte:

PeopleTools er et dansk udviklet profilværkstøj, som er anvendt gennem de sidste 35 år

 • Besvarelsen af profilen foregår online.
 • 180 spørgsmål.
 • Ca. 25 min. besvarelsestid.

PeopleTools Fundamental6 (PTF6)

Et godt samarbejde styrkes ved at kende hinandens præferencer og arbejdsadfærd. PTF6 sætter fokus på personenes fortrukne måde at kommunikere på, træffe beslutninger, handlemønstre og tilgang til opgaver.

Hver person får en individuel rapport, der giver et billede af personenes grundlæggende personlighed samt adfærdsmæssige præferencer. Teamets samlede rapport består af en oversigt over teamets sammensætning, som giver grundlag for dialog om styrker og udfordringer i teamet. Hver enkel modtager også en oversigt over deres teamroller.

Udbytte:

Profilværktøjet er let at forstå og arbejde med i et team.

 • Besvarelsen af profilen foregår online.
 • 80 spørgsmål.
 • Ca. 10 min. besvarelsestid.
 • PTF6 kan anvendes af teams på alle organisatoriske niveauer og i både små og større grupper.

Forslag til hvordan du/I kan arbejde med profiler

Personlig udvikling:

PTB6 er et rigtigt brugbart profilværktøj, hvis du som medarbejder/leder ønsker at arbejde med selvledelse, udvikle dig som medarbejder/leder, blive mere tydelig i din kommunikation, få redskaber til at lede mangfoldigt, få fokus på dine skyggesider mm.
 1. Efter din besvarelse af PTB6 får du 1 1⁄2 times personlig tilbagemelding, hvor profilen bliver gennemgået. Jeg vil tage udgangspunkt i forskellige områder, der kan bidrage til en større forståelse af dig selv.
 2. Herefter er det oplagt at indlede et ledersparringforløb over x antal måneder, hvor PTB6 bliver en central del af sparringen, og de områder du ønsker at fokusere på kan rea- liseres og følges op på.

Samarbejde:

Det kan være du/I oplever samarbejdsudfordringer blandt teams/medarbejdere, eller har et ønske om at medarbejderne kommer til at kende hinanden bedre på arbejdspladsen. Her er det relevant at gøre brug af PTF6.
Det kan være du/I oplever samarbejdsudfordringer blandt teams/medarbejdere, eller har et ønske om at medarbejderne kommer til at kende hinanden bedre på arbejdspladsen. Her er det relevant at gøre brug af PTF6.
 1. Efter alle medarbejdere er informeret om, at et forløb bliver igangsat, får medarbejderne tilsendt en PTF6.
 2. Efter besvarelsen bliver der afholdt en halv til en hel dag, hvor alle medarbejder får udleveret deres profil, får indblik i teamets profiler samt hvordan teamet samarbejder og potentialet for udvikling af bedre kommunikation og samarbejde.
 3. På forløbet bliver der udarbejdet handleplaner ift. hvad der skal arbejdes videre med både individuelt og kollektivt, og hvordan den nye viden kan blive implementeret.

Familiens Hus har haft et samarbejde med Mette Holmgaard med udgangspunkt i PeopleTools personprofiler. Vi havde et ønske om at stå tættere og stærkere som et team, hvilket forløbet i høj grad har bidraget til. Arbejdet med personprofilerne, har givet os et indgående kendskab til hinandens styrker og udfordringer. Vi har fået en fælles forståelse og et fælles sprog, der giver os gode betingelser for at kunne skabe udvikling og håndtere de udfordringer, der opstår, når vi arbejder tæt sammen som et team.

Mette Holmgaard er en af vores mangeårige samarbejdspartnere. Hun er en dygtig konsulent og har en bred viden og erfaring med vores værktøjer, og de processer der knytter sig til anvendelsen. Hun er grundig og relationelt stærk i arbejdet som konsulent. PeopleTools anbefaler at samarbejde med Mette Holmgaard, hvis man vil have en god opgaveløsning, når der skal udvikles på samarbejdet og evt. anvendes personprofiler.

Ekstern konsulenthjælp til personprofiler

Jeg er certificeret PeopleTools partner og har flere års erfaring med værktøjet samt anvendelse og implementering på arbejdspladser i hele Danmark.