Socialafdelingen

Hvordan får man 500 medarbejdere til at få ejerskab i den fælles kerneopgave?

Kunden

Socialafdelingen i Aalborg Kommune.

Udfordringen

Kerneopgaven er omdrejningspunktet for alle de ydelser Socialafdelingen laver. En nydefineret kerneopgave så dagens lys i 2018, og den forestående udfordring var: Hvordan får man 500 medarbejdere til at få ejerskab i den fælles kerneopgave?

Løsningen

Der blev planlagt et stort fælles arrangement for alle 500 medarbejdere og ledere. Her var min rolle at facilitere samtaler på tværs af afdelinger og fagområder. Spørgsmål der blev vigtige den dag var bl.a. Hvad kan du byde ind med i forhold til at løse kerneopgaven? Hvad er den største udfordring for dig/jer ift. at løse kerneopgaven i hverdagen? Hvordan kan i bruge hinanden bedre i Socialafdelingen, eksempelvis nye arbejdsfællesskaber?

” Mette har været facilitator ad flere omgange, når vi i Socialafdelingen skal i dialog med hinanden, om vores kerneopgave og skabe mening med det arbejde, vi udfører. Jeg ynder, når konsulenter også besidder viden om det felt, de arbejder i og sætter sig ind i konteksten, og den kultur de skal arbejde i. Det gør Mette, men samtidig faciliterer hun processen med ”et tvist” og med humor. “

Hanna Manata Socialchef