Hvad motiverer dig i dit arbejde? Hvad er med til at skabe en god arbejdsdag for dig?

Der er forskning der peger på at, der skal mere til end f.eks. lønnen, fredagskage og et hæve sænkebord for at skabe trivsel. På den lange bane er der andre motivationsfaktorer, der påvirker din arbejdslyst.

Med GAIS som analyseredskab får du /I et solidt og evidensbaseret indblik og forståelse for trivsel ud fra syv motivationsfaktorer. Du/I får også indsigt i, hvor der skal sættes ind for at skabe større arbejdslyst for den enkelte medarbejder og for hele arbejdspladsen.

Sådan kan et GAIS trivselsforløb se ud på en arbejdsplads?

  1. Informationsmøde for medarbejderne ift. trivselsforløb med GAIS-måling.
  2. Medarbejderne modtager link til besvarelse.
  3. Møde med medarbejderne og ledelsen hvor GAIS-resultaterne for arbejdspladsen bliver gennemgået samt anbefalinger til videre trivselsforløb.
  4. Ledersparring ift. GAIS-resultater samt input til hvad ledelsen kan arbejde med i forløbet.
  5. X antal procesforløb f.eks. halve dage med medarbejderne med relevante temaer, der kan være med til at højne trivslen.
  6. Efter afsluttet ledersparring og procesforløb laves endnu en GAIS-måling.
  7. Møde med medarbejderne og ledelsen, hvor de to GAIS-målinger analyseres ift. hinanden og dialog ift. hvad er næste step for at sikre at arbejdet med GAIS og trivsel implementeres.

GAIS står for ”God Arbejdslyst Indeks Score”, og er et datadrevet værktøj. De syv motivationsfaktorer der måles på er: Mening, Medbestemmelse, Mestring, Balance, Ledelse, Kolleger, Resultater.

GAIS er udviklet i dansk arbejdskultur i samarbejde med Center for lykkeforskning og Kantar Gallup.

GAIS er godkendt som et alternativ til almindelig Arbejdspladsvurdering (APV). Fordelen ved GAIS kontra andre APVér er, at med GAIS får medarbejderne deres egen trivselsrapport med anbefalinger til, hvordan de skal tage ansvar for deres trivsel, samt hvilke initiativer de kan fokusere på, for at højne score på de enkelte motivationsfaktorer.

Store resultater på en arbejdsplads

I december 2019 lavede jeg en GAIS trivselsmåling på en kommunal institution i Nordjylland. Scoringen på motivationsfaktoren ”Kollegaer” var dengang 71%. Vi igangsatte et trivselsforløb i hele 2020 for medarbejderne for at styrke tilliden og samarbejdet.

I december 2020 lavede vi endnu en trivselsmåling og faktoren kollegaer var steget til 83%Trivselsforløbet fik stor betydning for udførelsen af kerneopgaven, og var med til at højne kvaliteten af medarbejdernes arbejde.

Ekstern konsulenthjælp til trivselsforløbet

Jeg er certificeret GAIS arbejdslyst konsulent og har flere års erfaring med værktøjet samt anvendelse og implementering på arbejdspladser i hele Danmark.