Social psykiatrien i Norddjurs

Hvordan kan vi arbejde med kultur og samarbejde i social psykiatrien?

Kunden

Socialpsykiatrien i Norddjurs har afdelinger under §104 som er aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. På 2 adresser er der 12 medarbejdere.

Udfordringen

Jeg blev kontaktet af en ny afdelingsleder, som gerne vil afholde en temadag for medarbejderne. Der havde været en del personale nedskæringer og udskiftning af afdelingsledere gennem de sidste år. Så der var behov for at samle alle medarbejderne til en fælles dag hvor de kunne kigge på kerneopgaven og se ind i deres samarbejde.

Løsningen

I samarbejde med afdelingsleder og 2 medarbejdere planlagde vi dagen med forskellige input/oplæg om kerneopgaven, kultur, samarbejde og kommunikation.

Forud for dagen havde alle medarbejdere udarbejdet en samarbejdsprofil fra Peopletools, som blev et vigtigt dialogværktøj gennem dagen.

Vi fik inddraget alle medarbejderne gennem samarbejdsøvelser og dialog, og det blev tydeligt gennem dagen hvor udfordringerne lå. Vi fik lavet en god og konkret plan om det videre arbejde.