BDH Byg

Det er vigtigt, at virksomheden er tydelig i sine forventninger til medarbejderne.

Kunden

BDH Byg er en murervirksomhed beliggende i Aalborg med 17 ansatte.

Udfordringen

Jeg blev kontaktet af ejeren på grund af for mange pludselige sygemeldinger over længere tid. Ejeren var derfor nysgerrig på, hvad der lå til grund for alle sygemeldingerne.

I den samtale blev det også tydeligt, at ejeren aldrig havde tydeliggjort hvilke værdier han selv og virksomheden har, og hvad han forventede af sine medarbejdere. I den snak blev det også tydeligt, at han aldrig havde haft medarbejdersamtaler og af samme grund, var det derfor også svært for medarbejderne at finde ud af hvad der forventes af dem.

Løsningen

Ejeren og hans projektleder udarbejdede en talent profil fra Play Your Talent, hvor de fik indsigt i deres styrker og svagheder som ledere, samt hvad de særligt skal være opmærksomme på i deres ledelse af medarbejderne.

Derudover har vi fået udarbejdet en vision for virksomheden, dens værdier og de forventninger der stilles til medarbejderne. Der er også blevet udarbejdet et medarbejderudviklingssamtale-skema, som konkret og visionært er udviklet til håndværkere.

Processen er i gang over hele foråret 2023.