Randers plejeområde Syd

De rigtige rammer kan være med til at mindske sygefraværet hos medarbejderne.

Kunden

Randers hjemmepleje er beliggende i Randers og en del af Randers kommune. Område Syd – Lindevænget og Paderup/Assentoft.

Udfordringen

Jeg blev kontaktet, da hjemmeplejen havde haft højt sygefravær. Derudover var der også kommet ny afdelingsleder og stor udskiftning af medarbejderne. Derfor var der et ønske om at få et forløb, hvor de nye og gamle medarbejderne kunne lære hinanden at kende. Fokus skulle være på samarbejde og kommunikation.

Løsningen

Løsningen blev et forløb med 3 temadage samt et lederforløb, hvor alle medarbejderne deltog. Vi fik gennemgået teambuildingsøvelser både inde og udenfor, hvor medarbejderne blev udfordret til at skulle samarbejde.

Efterfølgende fik vi snakket, om hvad de havde fået ud af øvelserne og hvordan de kan bruge det i deres dagligdag på arbejdspladsen. 

Øvelserne gav også anledning til, at kigge på hvor der kan opstå udfordringer, da udfordringer også er noget af det der er på spil i hverdagen og besværliggøre samarbejdet.

Løsningen var også, at vi snakket omkring hvordan man går fra at være optaget af sine egne opgaver og sine egne borgere, til at kigge på at det er en fælles kerneopgave, vi skal løfte via samarbejde. 

Vi fik også fokus på feedback, heriblandt hvordan man i hverdagen kan blive bedre til at give hinanden feedback, og få snakket om det som fylder i vores hverdag på en ordentlig måde. Dette ville give anledning til at finde nogle konstruktive løsninger på samarbejdet. 

Ledelsesforløbet har kørt sideløbende med temadagene, som har fokuseret på, at klæde lederen på til de udfordringer der er, samt hvad hun skal være opmærksom på for at skabe de bedste rammer i hverdagen for medarbejderne. 

Ledelsesforløbet har også fokuseret på hendes trivsels og motivation, samt hvad hun skulle gøre for at blive bedre til at anerkende medarbejderne.

Der blev til 2 forløb i 2 afdelinger med 100 medarbejdere.