Hyldgaard & Larsen

Hvordan samarbejder vi bedst i hverdagen?

Kunden

Hyldgaard og Larsen tilbyder hjælp til borgere gennem tre botilbud, i henhold til SEL §§ 107 og 108, hvor der er behov for døgndækning og intensiv støtte. De er 150 medarbejdere fordelt på addresser i Vrå, Tarm og Aalestrup.

Udfordringen

De er vækstet meget på kort tid og i deres administrative koncern, var der kommet en del nye medarbejdere. Administrationen servicerer alle afdelinger og medarbejdere, og vigtigtheden for at kende hinandens kompetencer, styrker og udfordringer i teamet er centralt for den generelle trivsel og for at kunne levere en god service til hele organisationen.

Løsningen

Vi afholdte en medarbejder dag for 15 medarbejdere i den administrative koncern. Her var fokus, hvad der kendetegner den gode kommunikation og det gode samarbejde. Vi lavede en del kommunikationsøvelser for at få medarbejderne til at lære hinanden bedre at kende og for at skabe refleksioner om styrker og udfordringer i samarbejdet.