Qars Vejle

Hvordan samarbejder tre ejerleder?

Kunden

Qars Vejle er beliggende i Vejle og tilbyder professionelle lakeringsopgaver

Udfordringen

Ejerkredsen består af 3 ejer. De vil gerne have hjælp til at få sat rammen i forhold til hvilke forventninger, de har til hinanden. Redskaber til et bedre samarbejde og kommunikation med hinanden.

Løsningen

Vi planlage et forløb med individuelle samtaler med ejerlederne. For at få italesat deres forskellige perspektiver. Hvilke forventninger de hver især har til hinanden, samt selve det at skabe en virksomhed sammen. Hvad de hver især oplever, der er de daglige udfordringer mm. Forløbet foregår i 2024.