Lystrup-Elsted dagtilbud

Jeg ville gerne lære mine medarbejdere bedre at kende.

Kunden

Lystrup-Elsted dagtilbud er beliggende i Lystrup i Århus.

Udfordringen

Ronni Sørensen pædagogisk leder udtaler: Overordnet set er der jo sket meget i børnehaven over de sidste to-tre år. Der har været mange forandringer i huset, både på personale delen men også i ledelsen. Derudover blev jeg ansat som pædagogisk leder i maj måned sidste år. Jeg havde derfor en idé om, at jeg gerne ville lære medarbejderne bedre at kende. Jeg tog derfor fat i Mette Holmgaard, for at hører om hun kunne hjælpe mig med dette.

Jeg havde et ønske om, at få større indsigt i medarbejdernes kompetencer, personlige træk samt deres svage sider. Hvorefter vi blev enige om at bruge PeopleTools personprofiler. Jeg tænkte, at jeg med denne indsigt sammenholdt med min egen profil kunne danne mig et billede af husets sammensætning og samlede profil. Derudover kunne det måske give medarbejderne indsigt i sig selv og hinanden imellem. Med denne indsigt i sig selv og hinanden imellem var tanken, at vi kunne udvikle samarbejdet i børnehaven.

Løsningen

Ronni udtaler: Vi er blevet klogere på os selv og nysgerrige på hinanden. Den nye opmærksomhed vi har fået på os selv og hinanden, har gjort at vi bedre kan lede og fordele arbejdsopgaver og tage følgeskab på hinandens initiativer. Jeg som leder har fået et værktøj, som jeg kan bruge, når jeg fx. skal facilitere møder, give beskeder, fordele opgaver og meget mere. Jeg har også valgt at tage udgangspunkt i deres profiler som en del af medarbejder udviklingssamtalen.

Facilitering af dagen var super god, der var et godt overblik pga. et godt program. Godt oplæg med nogle gode forklaringer og vinkler. Gode reflekterende spørgsmål der førte til spændende og gode dialoger. Det, at der var forberedelse til dagen gjorde, at vi kunne gå direkte til opgaven, hvilket var rigtigt fedt.

Medarbejdere fra Lystrup-Elsted