Aalborg Efterskole

Sparring og hjælp udefra kan skabe stor værdi.

Kunden

Aalborg efterskole består af cirka 20 medarbejdere og er beliggende i Hals. 

Udfordringen

Jeg blev kontaktet af arbejdsmiljørepræsentanten, som spurgte om jeg kunne hjælpe med at lave en trivselsmåling, da trivslen ikke var så høj blandt medarbejderne efter et lederskifte.

Løsningen

Vi planlagde et forløb over 9 måneder, hvor vi startede med at anvende GAIS trivselsmåling i Januar 2022 https://metteholmgaard.dk/gais/, efterfulgt af individuelle samtaler med alle læreren for at finde ud af, hvordan jeg og den nye ledelse bedst kunne støtte op om den enkelte medarbejders trivsel.

Det har haft stor betydning at de har benyttet mig som en uvildig sparringspartner, da jeg har været brugbart ved svære samtaler, hvor jeg har kunne være objektiv og hjælpe med de bedste løsninger for den enkelt medarbejders trivsel.

I Maj 2022 lavede vi endnu en GAIS måling, hvor det blev tydeligt at de indsatser vi igangsatte havde haft virkning. Det blev synligt i GAIS målingen, at der var større behov for faglig sparring mellem lærerne, og det har udviklet sig til at jeg facilitere sparringsgrupper mellem lærerne i resten af skoleåret.