Hospice Vangen

Vi arbejder med menneskers sorg og medarbejdernes trivsel er central.

Kunden

Hospice Vangen ligger i Nr. Sundby og er et center for lindrende behandling. Der er ca. 40 medarbejdere, sygeplejeskere, køkkenpersonale, ledelse mm.

Udfordringen

Det at være i trivsel som medarbejder er meget vigtigt, når man skal skabe rammer for mennesker, der er i smerte og sorg. En hverdag hvor medarbejderne står i svære samtaler og problematikker.

Der var allerede en god rytme i at udarbejde trivselsmålinger, og ledelsen havde hørt om GAIS-trivselsmåling og i den forbindelse tog de kontakt til mig.

Løsningen

I samarbejde med arbejdsmiljørepræsentanterne og ledelsen på Hospice Vangen udarbejdede vi en procesplan for forløbet. Alle medarbejdere fik mulighed for at besvare GAIS trivselsmålingen, og vi afholdte to temadag for medarbejderne, hvor vi gennemgik GAIS målingen for hele Hospice Vangen og kiggede ind i de motivationsfaktorer som ikke scorede højt. Vi fik en dialog med medarbejderne ift. hvad årsagen var og hvilke indsatser, vi skulle igangsætte de kommende måneder for at højne motivationen, samarbejdet og trivslen.

Ledelsen fik nogle gode forslag, som de ville arbejde videre med de kommende måneder. Vi havde en opfølgningsdag tre måneder efter GAIS-målingen var lavet.

Vi havde Mette som konsulent i forbindelse med vores trivselsmåling og opfølgning på resultaterne. Mette udviste fra første indledende møde et stort engagement og en meget fin forståelse for vores kontekst og vores arbejdsplads rammer og vilkårsrum. Mette skabte hurtigt et naturligt og trygt rum, hvor den organisatoriske læring kunne vokse sig frem. Mette har stor indsigt i GAIS målingen og var god til at guide os på vej under hele processen. Mette skabte i samarbejde med os en meget givende og lærende proces omkring resultaterne og opfølgningen på disse. Mette formår at guide, handle og slippe os igen, på en meget professionel, nærværende og engageret måde.”

Bedste anbefalinger fra Pernille Laugesen og Betinna Rønnest, Hospice Vangen