Børnecenter Østrup

Der skulle en kulturændring til for at styrke det kollegiale samarbejde.

Kunden

Børnecenter Østrup er en del af Vesthimmerlands Kommune og ligger i Østrup ved Farsø. Børnecentret har ansvaret for uledsagede flygtninge i alderen 4-18 år.

Udfordringen

Lars Klitgaard blev ny afdelingsleder på Børnecenter Østrup i 2019 og via vores mangeårige samarbejde fra Aalborg Kommune, blev jeg kontaktet ift. at hjælpe med en kulturændring.

Der var et ønske om at ændre kulturen på Østrup og skabe et bedre samarbejde blandt medarbejderne. Der var behov for at få kerneopgaven beskrevet på ny, og sætte initiativer igang med kerneopgaven i fokus.

Løsningen

Forløbet der blev igangsat i 2019 blev startsskuddet til næsten 2 års intens samarbejde.

Vi startede op med at lave en trivselsmåling fra www.gais.dk, for at finde ud af hvordan medarbejderne havde det på arbejdet. Her blev det meget tydeligt, at det gode kollegaskab haltede og der var brug for at arbejde med medarbejdernes indbyrdes samarbejde.

Et redskab jeg har stor succes med at anvende, når der skal fokuseres på samarbejde, er personprofiler fra Peopletools. Vi fik udarbejdet en profil på alle medarbejderne, og det var en stor hjælp ift. at få selvindsigt samt indsigt i hinanden som kolleger. Hvilke styrker var der i medarbejdergruppen, og hvor skulle der være et særligt fokus. Der blev efterfølgende lavet læringsgrupper og workshops, der var med til at sikre at vi fik implementeret den nye viden.

Et tydeligt resultat af vores arbejde: I december 2019 lavede vi GAIS trivselsmålingen. Scoringen på motivationsfaktoren ”Kollegaer” var dengang 71%. I december 2020 lavede vi endnu en trivselsmåling og faktoren kollegaer var steget til 83%. Samlet score på arbejdslysten for alle medarbejdere var steget fra 77% – 88%.

Trivselsforløbet fik stor betydning for udførelsen af kerneopgaven, og var med til at højne kvaliteten af medarbejdernes arbejde.

” Ud fra mine forventninger og medarbejdernes tilkendegivelser, har Mettes facilitering og udarbejdelse af PeopleTools samarbejdsprofil på de respektive afdelinger, givet den forståelse af, hvilket styrke og svagheder der kan være i samarbejdet. Mettes øvelser har givet en god indsigt i hvilke potentialer, der er i de forskellige teams/afdelinger. Ud over det også større forståelse og indsigt i egne og andres styrker ind i samarbejde. Jeg tænker klart det styrket samarbejdet i afdelingerne har medført et bedre arbejdsmiljø.”

Lars Klitgaard Afdelingsleder