Venue Manager A/S

Hvordan leder man forskellige profiler og talenter?

Kunden

Venue Manager er beliggende i Aalborg og hjælper virksomheder med digitalisering.

Udfordringen

Direktør Jakob Mortensen havde brug for hjælp til at styrke samarbejdet mellem medarbejderne. Redskaber til at ledelse af medarbejdere med forskellige profiler, arbejdsopgaver og talenter samt implementering af en ny kultur i forretningen.

Løsningen

Vi startede samarbejdet med at alle medarbejdere og ledelse fik udarbejdet en personprofil fra PeopleTools. Det gav både den enkelte medarbejdere og ledelsen en større forståelse for, hvilke dynamikker der var i teamet, og hvordan der skulle kommunikeres for at få følgeskab på de nye tiltag, der blev startet op.

Gennem samtale med alle medarbejderne og fælles oplæg blev det tydeligt, hvilke tiltag der skulle igangsættes for at få en kulturændring. Der blev etableret et lederteam, som fik ledersparring hver måned i et år, for at sikre at alle medarbejdere trives og kommunikationen kom ud til alle medarbejderne.