Aalborg Idrætspark

Hvordan handler vi mest konstruktivt i pressede situationer?

Kunden

Aalborgs idrætspark som består af hallerne; Gigantium, Nibe, Haraldslund og Aalborg Stadion. Omkring 100 medarbejdere. Teknikere, livreddere, rengøringspersonale, administrationen, cafemedarbejdere og ledelse.

Udfordringen

Jeg blev kontaktet i forhold til, at ledelsen gerne vil give alle medarbejdere fælles viden, om hvordan de bedre håndterer gæster som er utilfredse. Hvordan de nedtrapper konflikter og håndtere de uoverenstemmelser, der kan opstår i hverdagen. De oplever ofte at stå i situationer, hvor de kan komme til kort, i forhold til hvad de skal gøre.

Løsningen

I samarbejde med ledelsen udarbejdet vi foredraget Konfliktens hjertestarter på 2 timer for alle 100 medarbejdere. De fik viden og redskaber til at håndtere gæster, som eventuelt er vrede eller aggressive. Hvad de skulle sige og gøre i bestemte situationer. Hvordan de beskytter sig selv, og hvor de kan hente hjælp, hvis situationen bliver for svær at klare.

“I Aalborg Idrætspark brugte vi Mette Holmgaard til foredraget ”Konfliktens hjertestarter”. Det gav et stort udbytte, da Mette gav helt konkrete råd til konflikthåndtering, som den enkelte medarbejder med det samme kunne omsætte i praksis og dertil givet personalet et fælles sprog om emnet. Mette var en engageret og empatisk underviser, som inddrog personalets erfaringer på en god måde, så de svære ting blev lette at snakke om.”
Chef Søren Ørgaard