Medarbejder

Medarbejdere stiller store krav i dag, både til sig selv og arbejdspladsen. Opgaverne skal give mening, de vil selv bestemme, hvordan opgaverne skal løses, også skal der være balance mellem arbejdslivet og privatlivet.

Frygt for at fejle

Udfordringen ved de krav kan skabe en frygt for at fejle, eller frygten for at blive afsløret i, at jeg ikke er perfekt. Det stiller også store krav til dig som leder, i at skabe tillid til medarbejderne og psykologisk tryghed på arbejdspladsen. Et vigtigt fokus for at undgå at medarbejderne oplever sig stresset, og i yderste konsekvens sygemeldt.

Sådan forebygger jeg mistrivsel

Vi kan forebygge at medarbejderne mistrives, eller vi kan handle nu og hjælpe de medarbejdere, der oplever sig presset. Jeg kan hjælpe dig eller dine medarbejdere gennem et sparringforløb.

Læs mere om Ledersparring og medarbejdersparring her...

Vi kan også via en trivselsanalyse blive skarp på, hvor vi skal sætte ind med initiativer for at høje motivation og trivsel blandt medarbejderne. Jeg bruger GAIS-trivselsmåling.

Læs mere om GAIS her...