Børnehaven Bakkegården

Kerneopgaven er vigtig for os - Derfor fokuserer vi på det indbyrdes samarbejde.

Kunden

Børnehaven Bakkegården er beliggende i Aalborg og er en del af Aalborg Kommune.

Udfordringen

Behovet for at inddrage konsulenthjælp var i forbindelse med at nogle medarbejdere, over kort tid, valgte at søge nyt arbejde. Det gav uro i medarbejdergruppen med de personaleudskiftninger. Det blev tydeligt, at der skulle fokuseres på årsagen til den manglende fastholdelse, og hvordan den generelle trivsel var i hele huset.

Løsningen

I dialog med lederen valgte vi, at sætte fokus på det gode teamsamarbejde, og hvordan det skabes i en medarbejdergruppe med gamle og nye medarbejdere.

Jeg deltog på et personalemøde for at møde medarbejderne, komme lidt tættere på dem og få indsigt i hvilke samarbejdsudfordringer medarbejderne oplevede i hverdagen. 

For at komme i mål med styrkelsen af teamsamarbejdet og den generelle trivsel, besluttede vi os for at arbejde med samarbejdsprofiler fra PeopleTools på en pædagogiske dag. Med inddragelse af profilerne fik vi et indblik i fordelingen af styrker og kompetencer på de forskellige stuer, og hvad den enkelte medarbejder skulle være opmærksom på i deres samarbejde. Det blev også tydeligt hvor udfordringerne var ift. kulturen, og hvad der lå bagved uroen. Vi fik også igangsat nogle nye initiativer ift. samarbejdet.